Aktuálne informácie

docOtázky ku skúške308.5 KB

docPodmienky na skúšku57.5 KB

docSylabus prednášok54 KB

docHarmonogram odporúčaných úloh a príkladov pre výpočtové cvičenia53 KB

docTeoretické otázky ku skúške283 KB

Riešenia vybraných príkladov sa nachádzajú v e-learningu FCHPT (Moodle) v sekcii Fyzikálna chémia. Kľúč pre študentov FCHPT STU poskytne učiteľ kurzu.

pdfPripomienky a komentáre k vybraným príkladom z Fyzikálnej chémie I209.61 KB